İç Denetim Hizmetleri
 • İç denetim, Şirketlere iç denetim fonksiyonu olarak hizmet verilmesi, şirketlerin mevcut iç denetim fonksiyonlarına destek sağlanması, şirketlerin iç denetim fonksiyonlarının iyi uygulamalara göre karşılaştırılarak güçlendirilmesi
 • İş sürekliliği ve kriz yönetimi: Şirketlerin simülasyon yoluyla iş sürekliliği planlarının etkinliklerinin değerlendirilmesi, acil durum kurtarma planlarının etkinliklerinin değerlendirilmesi
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve değişik sektörler için ilgili piyasa düzenleyiciler tarafından yayımlanan muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali tabloların ilgili denetim standartları uyarınca bağımsız denetim hizmetleri
 • Uluslararası Denetim Standartları'na göre yapılan özel amaçlı mali incelemelerle ilgili hizmetler
 • Özel inceleme çalışmaları
 • Enflasyon muhasebesi ve raporlaması uygulama danışmanlığı
 • UFRS, US GAAP, SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve değişik sektörlerdeki piyasa düzenleyici kurumlar tarafından yayımlanan ilkelere uyumlu mali tabloların hazırlanmasına yönelik teknik destek hizmetleri
 • İç kontrol sistem incelemeleri
 • Mali analiz ve risk değerlendirmeleri
 • Yönetim raporlaması, işletme analizi ve finansal analiz ile ilgili danışmanlık hizmetleri
 • Bütçe planlaması ve analiziyle ilgili danışmanlık hizmetleri
 • Kurumlara özel muhasebe, finansal raporlama ve denetim ile ilgili eğitim hizmetleri

Copyright 2017 - Smmm Mustafa Yımaz - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 - Smmm Mustafa Yımaz - Tüm Hakları Saklıdır