Sistem Kurulumu
  • İşletmelerin muhasebe sistemlerinin muhasebe ilkelerine ve muhasebe standartlarına uygun olarak kurulması ve işler hale getirilmesi,
  • Muhasebe konusunda yeterli bilgi birikimine sahip elemanların yetiştirilmesi ve işletmelere tam zamanlı veya kısa süreli çalışma biçiminde hizmet vermelerinin sağlanması,
  • İşletmeler için kendi yapılarına uygun bilgisayar yazılımları hakkında raporlar hazırlanması ve sunulması,
  • Kurulmuş Muhasebe sistemlerinin işlerliğinin denetlenmesi ve raporlar halinde ilgililere sunulması,
  • Muhasebe sistemi içerisinde çalışanlara güncel konularda sirküler raporlar sunularak çalışanların güncel mevzuata bilgilerine haiz olmalarını sağlamak,
  • Kurulan veya kurulmuş muhasebe sistemleri hakkında düzenli denetlemeler yaparak raporlar hazırlamak ve ilgililere sunmak.

Copyright 2017 - Smmm Mustafa Yımaz - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 - Smmm Mustafa Yımaz - Tüm Hakları Saklıdır