Bilirkişilik / Kayyumluk
  • Şirketlere Özel Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri
  • Resmi Bilirkişilik (Ticaret Mahkemelerinde)
  • Özel Bilirkişilik (Taraf Bilirkişiliği)
  • Uzman Tanıklık
  • CMK m.67/6 Kapsamında Uzman Mütalaası (Özel Bilirkişi Raporu) Hizmetleri
  • HMK m.293 kapsamında Uzman Görüşü (Özel Bilirkişi raporu) Hizmetleri
  • İflas Erteleme davalarında borca batıklık bilançosu ve iyileştirme projelerinin hazırlanması hizmetleri
  • Ticaret Mahkemelerinde görülen; Alacak, İtirazın İptali, Tazminat, İstirdat, Şirket birleşmesi ve bölünmesi, Menfi tespit, İflas erteleme davalarında özel bilirkişi incelemesi ve raporlaması hizmetleri ile mahkemece aldırılan bilirkişi raporlarının incelenerek, bilirkişi raporuna karşı itiraz konularının tespit edilmesi
  • Şirketlere ve Avukatlara Özel, Bilanço Okuma Teknikleri ve İspatlama Konusunda Farkındalık Eğitimleri
  • Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü, (Partner Hukuk Büroları ile) Vergi Davalarının Açılması ve Sonuçlandırılması

Copyright 2017 - Smmm Mustafa Yımaz - Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2017 - Smmm Mustafa Yımaz - Tüm Hakları Saklıdır